רישום ענף ראשי | בניה

100 ג1

החוק קובע כי עבודות הנדסה בנאיות החורגות בהיקפן הכספי או במהותן המקצועית מהתחום שנקבע בתקנות חייבות להתבצע רק בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, אשר קיבל רישיון מאת הרשם הקבלנים.

לפיכך, קבלן המבצע עבודות בענף ראשי בהיקף כספי של יותר מ-83,399 ₪ לעבודה או קבלן מבצע עבודות בענף משנה בהיקף כספי של יותר מ-43,583 ₪ חייבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים.

מי רשאי להירשם בפנקס הקבלנים הרשומים?

לפי חוק של רשם הקבלנים רשאים להירשם כקבלן רשום בפנקס הקבלנים לענף ראשי: 

1.מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק ויש לו שנתיים ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת בקשתו לרישום בפנקס הקבלנים.

2.בוגר בית-ספר להנדסאים או לטכנאים מתוך רשימת בתי-ספר שנקבעו בתקנות ויש לו ארבע שנות ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך שמונה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס וכן מי שהוכיח בראיות ומבחנים בכפוף לחוקי רישום הקבלנים, שהוא הנדסאי או טכנאי עם ניסיון המתאים.

3.מי שהיה לפחות שש שנים מתוך שתים עשרה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס, מנהל עבודה בעבודות הנדסה בנאיות, והוכיח זאת בראיות או מבחנים שנקבעו בחוק.

4.תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובסוגי תאגידים שנקבעו – לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות המפורטות למעלה, וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים – לפחות אחד, ממלאים אחר התנאים של רשם הקבלנים. 

5.תאגיד/שותפות או יחיד המעסיקים עובדים הממלאים אחרי התנאים שבאחת הפסקאות המפורטות למעלה, במספר שנקבע בתקנות בהתאם לסיווגם של התאגיד/השותפות/היחיד, ושלא יפחת משניים, ובלבד שלא יהיו זכאים להישאר רשומים בפנקס אלא כל עוד הם מעסיקים עובדים בכפוף לחוק. 

6.מי שהיה שלוש שנים לפחות חבר בגוף המנהל בפועל תאגיד הרשום בפנקס או שותף לא מוגבל בשותפות הרשומה בפנקס והיה חבר כאמור ביום תחילת חוק זה.

כל קבלן שהוא בעל ע.מ/שותפות רשומה ברשם השותפויות/חברה בע"מ המעוניין להירשם בפנקס הקבלנים תחת ענף ראשי 100 /200 /300  יכול לעשות זאת באחת מ-2 דרכים מרכזיות ו-2 דרכים פחות פופולריות:

1. על בסיס התעודה והניסיון של המנהל שהוא בעלים יחיד של החברה (במקרה של שותפים - לפחות על 2 שותפים קיימת דרישה של רשם הקבלנים לעמוד בתנאים), התעודה הנדרשת לעמידה בתנאים היא אחת מהתעודות הבאות:

מהנדס – בעל דיפלומה של לפחות שנתיים עם ניסיון מתאים.

הנדסאי – בעל דיפלומה של לפחות ארבע שנים עם הניסיון המתאים.

מנהל עבודה – עם ניסיון רשום בפנקס מנהלי עבודה של לפחות 72 חודשים.

2. על בסיס 2 בעלי כישורים המועסקים בחברה כשכירים ויש להם את הניסיון הנדרש:

מהנדס – בעל דיפלומה של לפחות שנתיים עם ניסיון מתאים.

הנדסאי – בעל דיפלומה של לפחות ארבע שנים עם הניסיון המתאים.

מנהל עבודה – עם ניסיון רשום בפנקס מנהלי עבודה של לפחות 72 חודשים.

3. חברה משפחתית – על החברה להיות על בעלים יחיד או 2 שותפים שהם בתוך המשפחה, כמו בעל ואישה ,אבא ובן ,אמא ובת (בני דודים לא יכולים להיכנס תחת קטגוריה זאת). בחברה משפחתית אין שום דבר מיוחד בהקמת החברה. אך ורק מבחינת רשם הקבלנים אשר יכול לקבל תעודה של אחד מבני המשפחה שתתאים לרישום החברה (לדוגמא, החברה בבעלות האבא והבן מהנדס עם ניסיון מתאים, אז נוכל לרשום את החברה על בסיס כישוריו של הבן המהנדס).

4. שותפות רשומה ברשם השותפויות – 2 אנשים שכל אחד בעצמו הוא מתעסק בעיסוקיו, אבל אחד מהם הוא בעל תעודת הנדסאי ויש לו ניסיון מתאים לרישום יוכל להשתמש ברישום בניסיון שלו על מנת לרשום את השותפות הרשומה שלו עם שותפו העסקי (כאשר לשותפו העסקי אין תעודה של מהנדס, הנדסאי או מנהל עבודה).

לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה 

שאלות נפוצות

תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה 

שאלות נפוצות

תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה 

שאלות נפוצות

תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה 

שאלות נפוצות

תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה 

שאלות נפוצות

תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה 

שאלות נפוצות

תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה 

שאלות נפוצות

תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה  תשובה לשאלה נפוצה 

לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים

דילוג לתוכן