פעילויות נוספות לקבלן הרשום

1. מעקב סיווג

מה זה מעקב סיווג? הרשם יערוך בדיקת מעקב לגבי כל קבלן המסווג בסוג 2 עד 5 במשך שלוש שנים ויותר מהמועד האחרון בו אושר סיווגו לקבלן.

הרשם מעריך בדיקה של מעקב סיווג לכל קבלן עם סיווג 2 ומעלה במשך שלושת השנים הראשונות לפחות מרגע קבלת הסיווג האחרון לצורך בדיקת עמידה בתנאים והיקפים אשר אושרו לאותו קבלן. 

אי דיווח של מעקב סיווג כפי שנדרש על ידי הרשם עלול לגרום להורדת סיווג קבלני בסיווג אחד, אך קיימים תנאים בהם ניתן לעמוד ולהחזיר את הסיווג הקודם. 

כדי להחזיר את הסיווג ולבצע מעקב סיווג קבלני אליכם לפנות למומחים בתחום פעולות מול רשם הקבלנים לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי.

2. מעקב עובדים 

מה זה מעקב עובדים? רשם הקבלנים מחייב את הקבלנים אשר מחזיקים בסיווג קבלני על בסיס כישורי עובדים להגיש תצהיר מיוחד הכולל פרטי העבודות, תפקידי העובדים ופרטים נוספים שמאשרים את העסקת עובדים בעלי כישורים לאחר חצי שנה ובתום שנה מרגע קבלת הרישיון של קבלן רשום.  

אי המצאת תצהירים אלא תגרור לשלילת רישיון קבלן רשום בפנקס הקבלנים, לכן חשוב לפנות למשרדינו המתמחים בפעולות מול רשם הקבלנים לקבלת עזרה מקצועית בנושא הגשת תצהירים לביצוע מעקב עובדים.

3. שינוי הרכב מנהלים

כל שינוי בהרכב מנהלים של חברה אשר מחזיקה ברישיון קבלן רשום חייבת לבצע דיווח מיידי על כך כדי לא לאבד את הרישיון. אי דיווח על שינוי בהרכב מנהלים בחברה אלול לגרום לשלילת רישיון קבלן רשום. 

במקרים רבים מנהלי החברה משמשים כבסיס רישום של החברה בפנקס הקבלנים, לכן קיימת חובת דיווח מיידית על שינוי בהרכב מנהלים בחברה המחזיקה ברישיון קבלן רשום. כמו כן חשוב לנו להדגיש כי רשם הקבלנים מבצע בדיקה שוטפת מול רשם החברות ומתעדכנת בכל שינוי אשר קורה החברות המחזיקות ברישיון של קבלן רשום, כך חשוב מאוד לפעול במהירות מול הרשם לאחר שינוי בהרכב מנהלים/ רכישת החברה/ העברת מניות החברה בין מנהלים או משפחה וכו.

4. החלפת העובד לבסיס הרישום

קיימות חברות קבלניות אשר מחזיקות ברישיון קבלן רשום על בסיס העסקת עובדים מקצועיים וניסיונם בתחום. לכן כל שינוי בהעסקת עובדים מקצועיים אשר משמשים כבסיס הרישום של החברה מחייב דיווח מיידי לרשם הקבלנים. אם העובד יצא לפנסיה או החליף מקום העבודה חייבת החברה להחליף אותו לעובד אשר נכנס לתפקידו בחברה באופן מיידי לצורך המשך החזקת רישיון קבלן רשום. סיום העסקת עובד ששימש כבסיס להחזקת סיווג החברה ללא דיווח לרשם עלול לגרום לשלילת רישיון קבלן רשום.

5. הוספת עובד שלישי לבסיס הרישום

הוספת עובד שלישי לבסיס רישום החברה עם סיווג קבלני מתבצעת לצורך הבטחת המשך החזקת הסיווג ומניעת בעיות ותקלות בבסיס רישום החברה מול רשם הקבלנים.  הוספת עובד נוסף לבסיס הרישום של חברה קבלנית זה סוג של ביטוח של הקבלן במידה ואחד מבעלי כישורים אשר מחזיקים את בסיס הרישום החליטו לעזוב את החברה או לצאת לפנסיה. רוב בעלי כישורים מודיעים עצמאית לרשם הקבלנים על יציאתם מבסיס הרישום של הקבלן, ככה שההודעה הזאת יכולה לגרום לביטול רישום של הקבלן במידה והקבלן לא התחיל לפעול במיידית להחלפת בסיס הרישום שלו.

לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים

לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים

דילוג לתוכן