למה צריך אחראי לביקורת על ביצוע ואחראי לביצוע שלד?

על מנת להבטיח את איכות הבנייה ועמידה בדרישות החוק והתקנות, נדרשים מזמיני ומבצעי הבנייה לשורה של בדיקות ומערך פיקוח הדוק בכל פרויקט בנייה. זה כולל לעתים גם בעלי תפקידים שלא תמיד מובן מהו תחום האחריות שלהם, ועד כמה משמעותית הנוכחות שלהם באתר הבנייה. בין היתר, ישנם תקנים שחייבים להיות מאוישים באנשי מקצוע עוד בטרם החלה הבנייה ולא ניתן להתקדם בתהליך כולו ללא אישורם.

שניים כאלה הם "אחראי לביצוע שלד הבניין" ו"אחראי לביקורת על הביצוע".

בכל היתר על בעל ההיתר למנות בשלב הגשת בקשה לאישור תחילת עבודה  בעלי תפקידים וביניהם אחראי לביקורת על הביצוע.
תקנה 1 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 קובעות מספר הוראות לגבי מינויו של האחראי לביקורת על הביצוע:

 1.  הוא לא מונה כאחראי לביצוע שלד הבניין;
 2.  הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או רשום בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית, באחד מהמדורים האלה: מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוח;
 3. אם ההיתר הוא ל"מבנה פשוט" ניתן שאחראי לביקורת על הביצוע יהיה גם הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים באחד מהענפים האלה:
  (א)   הנדסה אזרחית – במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה;
  (ב)   הנדסת בניין – במדור בניין או במדור אדריכלות;
  (ג)    אדריכלות – במדור אדריכלות;

בנוסף, תקנה 71 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 קובעת כי בעל ההיתר רשאי למנות, נוסף על האחראי לביקורת על הביצוע כאמור בתקנת משנה (א)(1), אחראים נוספים לביקורת על הביצוע ויחולו לעניין זה הוראות תקנה 28, (מינוי עורכי משנה וחלוקת האחריות לעריכה), ובלבד שההודעה על המינויים תצורף לבקשה להתקשרות עם מכון הבקרה ולבקשה לאישור תחילת עבודות.

אחראי לביצוע שלד הבניין :

החוק קובע כי האחראי לביצוע שלד הבניין הוא מי שמתקיימים לגביו כל הסעיפים הבאים יחד:

 • מונה על ידי הקבלן לאחראי על ביצוע שלד הבניין.
 • מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית באחד מהמדורים האלה: מבנים; ניהול וביצוע או ניהול הבנייה; ביצוע ופיקוח.
 • אם מדובר במבנה פשוט, האחראי יכול להיות גם הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים באחד מהענפים האלה: הנדסה אזרחית – במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה; הנדסת בניין – במדור בניין.

שתפו את הפוסט

לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים

לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים

דילוג לתוכן